El Casteller
.cat

 

 

 

 

Inici

biografia

articles

art. sobre construccions humanes

personatges

altres agrupacions

publicacions

videos

massmedia

Josep Batet Llobera (a) Casteller

contacte

 

Premi periodístic
Joan Ventura Solé

creat per la Colla Joves Xiquets de Valls,
la colla liberal-republicana-progressista

 

Premi Isidre de Rabassó
 creat per la Colla Vella,
 la colla carlina

 

ciberquadern d'història

 

 


Link "el casteller.cat"

 

 

 

 

 

Índex

Premis Isidre de Rabassó

 

 

 

N.1 Eloi Miralles 2014

N.2 Xavier Brotons 2015

N.3 Pere Ferrando Romeu 2016

N.4 Rafael Dalmau Editors 2017

N. 5 Xavier Güell Cendra 2018

N. 6 LLuís Figuerola 2019

N. 7 Joan Bofarull 2020

N. 8 Guillermo Bartolí 2021

N. 9 Alexandre Cervelló 2022

N. 10 Joan Olivé Vidal 2023